High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Daniel Paz Rossebø 1997 male Norge 140 130
Tinh 1993 male Việt nam 140 ...
Huỳnh Nguyễn Bảo Ngân 2003 female Vietnam 140 ...
Thanh Bình Hoàng 2006 male Vietnam 140 130
Võ Thị Ngọc Vàng 2000 male VIETNAM 140 ...
Toni Jordanov 1997 male Macedonia [FYROM] 140 ...
phan văn tuyên 1990 male viet nam 140 ...
Hhhh 1986 male Vietnam 140 ...
Nguyễn Anh Dũng 2000 male Vietnam 140 ...
Viola 1994 female vn 140 ...
Ilia Ostrovskiy 1986 male Russia 140 ...
Bùi Thuỷ 1992 male Việt nam 140 ...
Pritesh 1995 male India 140 ...
vahid hatami 1990 male iran 140 ...
Phạm Công Hậu 2004 male Việt Nam 140 ...
bilau 1989 male bilau 140 ...
Thien 1995 male Vietnam 140 ...
Yue Deng 2000 male China 140 125
Bùi Tuấn Thành 2001 male VietNam 140 ...
Rt 2010 male Ianwh 140 ...
wub lun 2001 male usa 140 ...
Mai Đại Nhiều 2000 male việt nam 140 ...
Knight 2002 male Japan 140 ...
Marry 2010 male Georgia 140 135
Long Le 2001 male Vietnam 140 160