High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
trinh 2010 male vn 145 ...
u 2010 male j 145 ...
alex casarotti 1993 male Italia 145 ...
John Smith 1996 male England 145 ...
Nguyễn Nam Khánh 2004 male Việt Nam 145 145
. 1999 female . 145 ...
thnh ra 1993 male viet nam 145 ...
Luis Manuel Hermosa Zamora 1996 male España 145 ...
Sangeeta yadav 2000 female India 145 ...
nguyen duy loc 1995 male viet nam 145 ...
Randall Flagg 1994 male Mex 145 ...
Nguyên 1994 male 145 ...
A 2010 male Việt Nam 145 ...
z 2010 male vietnam 145 ...
Nate 2000 male Italy 145 140
nguyen trung dung 1998 male vietnam 145 ...
Nguyễn Quang Ninh 2002 male Việt Nam 145 ...
HongLM 2010 male Vietnam 145 ...
z 2010 male 140 ...
Elk 1991 female Việt nam 140 ...
Linh Lê 2010 male Hà Nội 140 ...
Má vân 2010 male Viet nam 140 ...
Trương Thị Trang 2003 female Việt Nam 140 145
My name 1989 male Hungary 140 ...
Dfc 1991 male Hn 140 ...