High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Sangeeta yadav 2000 female India 145 ...
nguyen duy loc 1995 male viet nam 145 ...
Nguyên 1994 male 145 ...
A 2010 male Việt Nam 145 ...
z 2010 male vietnam 145 ...
Nguyễn Quang Ninh 2002 male Việt Nam 145 ...
HongLM 2010 male Vietnam 145 ...
z 2010 male 140 ...
Elk 1991 female Việt nam 140 ...
Linh Lê 2010 male Hà Nội 140 ...
Má vân 2010 male Viet nam 140 ...
Trương Thị Trang 2003 female Việt Nam 140 145
My name 1989 male Hungary 140 ...
Nnn 2002 female Việt Nam 140 ...
phạm hoài anh 2003 female VIỆT NAM 140 150
Jovan 1990 male BiH 140 ...
Anh 1991 female Viet nam 140 ...
Cc 2010 male USA 140 ...
Kouma Minh 2001 male Unknown 140 ...
lê phú anh khoa 2007 male Việt Nam 140 ...
thiên 1995 male viennam 140 ...
Nguyen Hoai Nam 1996 male Viet Nam 140 ...
vũ tùng lâm 2004 male việt nam 140 ...
gioi 1981 male viet nam 140 ...
Nguyễn Quang Minh 1996 male Việt Nam 140 ...