High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Vu Hoang Son 2003 male Ha Noi 150 ...
Phan Văn Đông 1998 male Xã hội học - Đại học Cần Thơ - Việt Nam 150 ...
Hhhh 1986 male Vietnam 150 ...
c 1997 male s 150 ...
Marius 2000 male Germany 150 ...
d 2010 male s 150 ...
Jesika Lima 2005 female Cuba 150 ...
afdsa@gmail.com 2010 male safd@gmail.com 150 ...
AgneRivero 1989 female Cuba 150 ...
Thủy 2009 female Việt lam 150 ...
Kirill Kozlov 2001 male Russia 150 ...
Phan Văn Trường 2000 male Vietnam 150 ...
Nguyen Tung Lam 2004 male Viet Nam 150 ...
Funiya 2010 male India 150 105
Nguyễn Quốc Thành 1981 male Việt Nam 150 ...
Nguyễn Mỹ Hạnh 2002 female Việt Nam 150 ...
Boran 2008 male Türkiye 150 ...
Nguyễn Minh Hiếu 1994 male Việt Nam 150 ...
Linh ta 2010 male Viet nam 145 ...
duong nguyen 1995 male Việt Nam 145 ...
asdasd 2010 male turkwy 145 ...
Genius 1994 male Iran 145 ...
Darko Majstorović 1970 male Serbia 145 ...
nguyễn huy mạnh 2006 female Vietnam 145 140
Vu anh 2009 male Việt Nam 145 130