High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Elk 1991 female Việt nam 140 ...
asdasd 1999 male turkey 140 ...
Quynh 1998 female 베트남 140 ...
Linh Lê 2010 male Hà Nội 140 ...
Trần Phạm Hoàn Kim 2009 male vietnam 140 ...
Milan Stankovic 1964 male Serbia 140 ...
admin 2010 male US 140 ...
Má vân 2010 male Viet nam 140 ...
Trương Thị Trang 2003 female Việt Nam 140 145
Nguyen Duc Tu 1999 male Việt Nam 140 ...
sun 2002 female china 140 ...
唐朋军 2002 male 中国 140 ...
Hhjkm 1977 male Usa 140 ...
abcdef 2010 male Zambia 140 ...
My name 1989 male Hungary 140 ...
Tô Tiến Đạt 2000 male Việt Nam 140 ...
Dfc 1991 male Hn 140 ...
Hien 1995 female Vietnam 140 ...
Alex 1999 male Belarus 140 ...
Nnn 2002 female Việt Nam 140 ...
phạm hoài anh 2003 female VIỆT NAM 140 150
Joey Knusper 1988 male Germany 140 ...
Jovan 1990 male BiH 140 ...
Gửi 2010 male Vn 140 ...
Huy 2003 male Vietnam 140 ...