High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Vivian Veble 1959 female Croatia 140 ...
Nguyễn Anh Duy 2000 male vietnam 140 ...
Ho Thi Bich Ngoc 1995 female Vietnam 140 ...
Tuyết Mai 2006 female Viet Nam 140 ...
Nguyễn Trọng Thục Quyên 1999 female Vietnam 140 100
Nguyễn Văn Phong 2010 male 140 120
Nathan O'Connor 1991 male Australia 140 ...
Trần Thái Nhật Anh 1941 male asutralia 140 ...
Ab 1999 female Vietnam 140 ...
gg 1997 female albana 140 ...
Yg 2010 male Japan 140 ...
NGUYỄN NGỌC HUYỀN 2010 male VN 140 ...
Nguyen van thua 1990 male Vietnam 140 ...
Ucas 1986 male Brasil 140 ...
Denis 1997 male Russia 140 ...
Nguyen Cong Loi 1995 male VIET NAM 140 ...
Lê Đào Văn Trung 2001 male Vietnam 140 ...
Mario 2000 male Italia 140 ...
Nguyễn Đức Tài 2005 male việt nam 140 ...
Le Quang that 2004 male Viet Nam 140 ...
Trinh thiên hai 2010 male To hcm 140 ...
강희재 2006 male 대한민국 140 ...
Nguyễn Ngọc Nam 2000 male Việt Nam 140 100
Nguyễn Văn Hùng 1995 male VN 140 ...
Ben Page 2000 male New Zealand 140 ...