High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Aleksey Krutikhin 1984 male Russia 150 ...
Đặng Tuấn Minh CHL 2001 male VN 150 155
Tadija Radojkovic 2001 male Serbia 150 ...
Hồng Chương 1999 male Việt Nam 150 150
Nguyễn Duy Quang 2003 male Vietnam 150 115
David Kano 1984 male Austria 150 180
George Martins 1995 male UK 150 ...
IH8Juice 2002 male Magyarország 150 ...
Phan Văn Đông 1998 male Xã hội học - Đại học Cần Thơ - Việt Nam 150 ...
Nguyễn Mỹ Hạnh 2002 female Việt Nam 150 ...
Nguyễn Minh Hiếu 1994 male Việt Nam 150 ...
Linh ta 2010 male Viet nam 145 ...
ssdgsfdg 1982 male italy 145 ...
Livia 2004 female Vietnam 145 ...
Bobber 2000 male United States 145 ...
G 2010 male G 145 ...
lelamthao 2008 male Việt Nam 145 ...
Dung 2000 male Vietnam 145 ...
Tom 1999 male united states 145 ...
Tweedle Dee 1993 female Philippines 145 ...
Phạm Phú Thịnh 2000 male Việt Nam 145 ...
nguyenviet 2010 male vietnam 145 ...
Name 2002 female 145 100
Barbod Habibi 2003 male Canada 145 150
Dương Thị Thu Huệ 2005 female Vietnam 145 ...