High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Ryan White 1998 male Canada 130 ...
Ortsac ed sacul 1996 male Brasil 130 ...
Pham Thuy Van 1999 female Ho Chi Minh 130 125
Vũ Hoàng Hiệp 2002 male Viet nam 130 145
Austin Isaac 2002 male Singapore 130 ...
Pham Tuyet Trang 1993 female Vietnam 130 ...
nguyen son 1994 male Nhật Bản 130 ...
Hoang anh 1999 female Vietnam 130 ...
Lê Đào Anh Trúc 2002 female Việt Nam 130 ...
Phùng Thọ 1997 male Bắc giang 130 ...
Nguyễn Phương Duy 2000 male Vietnam 130 ...
Trần Duy Tùng 1997 male Viet Nam 130 ...
Bùi Tất Hiếu 1995 male Vietnam 130 ...
Bach 1992 male Vietnam 130 ...
viet 1999 male vietnam 130 ...
ho viet trung 1993 male viet nam 130 ...
tô thế quang 1995 male việt nam 130 ...
Michele Lombardi 1993 male Italy 130 ...
laurentiu 1987 male Spain 130 ...
Trần Quang Đạt 2004 male Việt Nam 130 ...
Phan Tran Dang Thi 1997 female Vietnam 130 ...
jdsldjsa 2002 male viet nam 130 ...
Nguyễn An Thương 2005 female Việt Nam 130 ...
tran thanhan 1996 male usa 130 ...
JrJunior 2002 male Portugal 130 ...