High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Hồ công phúc 1998 female Viet nam 130 ...
Nguyễn Phi Yến 2000 female Việt Nam 130 ...
Pham Huy 1998 male Viet Nam 130 ...
Võ Nam 2004 male Vietnam 130 ...
gh 1999 male Viet Nam 130 ...
Nguyen Tin 2000 male Vietnam 130 ...
Nam Tran 1971 male Vietnam 130 120
Tuan anh vu 1996 male Vietnam 130 ...
Mj 1994 female Singapore 130 105
Lê Phương Thảo 2002 female Việt Nam 130 ...
Nam 1996 male VietNam 130 ...
Nguyen Hong Lien 1993 female Viet Nam 130 125
Lucky 2000 male Ha Noi 130 ...
Lê Minh Sang 2004 male Viet Nam 130 ...
steve ward 1957 male US 130 ...
Zippo 1996 male Vietnam 130 ...
manh 1996 male vietnam 130 ...
sb 1994 male uk 130 ...
x 1994 female china 130 ...
Nguyen Hong Lien 1993 female Viet Nam 130 ...
Lien Lien 1990 male Vietnam 130 ...
Trương Quang Huy 2008 male Vietnam 130 ...
Trần Thị Ngọc Dung 1994 female Vietnam 130 145
quyen 1997 male vietnam 130 120
Bổ 1999 male Vietnam 130 ...