High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Aleksey Krutikhin 1984 male Russia 150 ...
Hoàng Đình Tùng 2003 male Vietnam 150 ...
Nguyen Ngoc Y Nhi 2009 female Vietnam 150 ...
Trần Song Lam 1990 male Việt nam 150 150
Nguyenanhkhoi 2010 male 150 ...
Marek Sierbin 1982 male Serbia 150 ...
zhanweijia 1982 male China 150 ...
Đặng Tuấn Minh CHL 2001 male VN 150 155
THAO 1999 female BÌNH ĐỊNH 150 ...
123 2007 male VN 150 155
Lê Tuấn Anh 2007 male Việt Nam 150 145
Tadija Radojkovic 2001 male Serbia 150 ...
Hồng Chương 1999 male Việt Nam 150 150
Nguyễn Duy Quang 2003 male Vietnam 150 115
David Kano 1984 male Austria 150 180
George Martins 1995 male UK 150 ...
Lưu Tấn Phát 2002 male VietNam 150 ...
Hiếu 11D8 2004 male Viet Nam 150 ...
Rio 2010 male Japan 150 ...
Ken 1993 male Viet nam 150 ...
Gt Hjff 1991 male Fgv 150 ...
Vũ Hà 1975 male Vietnam 150 ...
IH8Juice 2002 male Magyarország 150 ...
Vu Hoang Son 2003 male Ha Noi 150 ...
Phan Văn Đông 1998 male Xã hội học - Đại học Cần Thơ - Việt Nam 150 ...