High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Aleksey Krutikhin 1984 male Russia 150 ...
Đặng Tuấn Minh CHL 2001 male VN 150 155
IH8Juice 2002 male Magyarország 150 ...
Phan Văn Đông 1998 male Xã hội học - Đại học Cần Thơ - Việt Nam 150 ...
Nguyễn Mỹ Hạnh 2002 female Việt Nam 150 ...
Nguyễn Minh Hiếu 1994 male Việt Nam 150 ...
ssdgsfdg 1982 male italy 145 ...
Livia 2004 female Vietnam 145 ...
G 2010 male G 145 ...
lelamthao 2008 male Việt Nam 145 ...
Phạm Phú Thịnh 2000 male Việt Nam 145 ...
nguyenviet 2010 male vietnam 145 ...
Barbod Habibi 2003 male Canada 145 150
John Smith 1996 male England 145 ...
. 1999 female . 145 ...
thnh ra 1993 male viet nam 145 ...
Sangeeta yadav 2000 female India 145 ...
nguyen duy loc 1995 male viet nam 145 ...
A 2010 male Việt Nam 145 ...
z 2010 male vietnam 145 ...
z 2010 male 140 ...
Má vân 2010 male Viet nam 140 ...
My name 1989 male Hungary 140 ...
Jovan 1990 male BiH 140 ...
Cc 2010 male USA 140 ...