High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Thạch 2002 female Việt Nam 140 ...
ertwer 1979 male España 140 ...
Thu Hiền 2000 female Việt nam 140 ...
Daniel Paz Rossebø 1997 male Norge 140 130
Tinh 1993 male Việt nam 140 ...
Huỳnh Nguyễn Bảo Ngân 2003 female Vietnam 140 ...
Thanh Bình Hoàng 2006 male Vietnam 140 130
Võ Thị Ngọc Vàng 2000 male VIETNAM 140 ...
Toni Jordanov 1997 male Macedonia [FYROM] 140 ...
phan văn tuyên 1990 male viet nam 140 ...
Bruno Kovačević 1999 male Croatia 140 ...
Nguyễn Anh Dũng 2000 male Vietnam 140 ...
Viola 1994 female vn 140 ...
a 1974 male us 140 ...
Ilia Ostrovskiy 1986 male Russia 140 ...
Bùi Thuỷ 1992 male Việt nam 140 ...
Pritesh 1995 male India 140 ...
vahid hatami 1990 male iran 140 ...
Ali 1983 female Espanya 140 ...
Phạm Công Hậu 2004 male Việt Nam 140 ...
pirate 2006 male vietnam 140 ...
bilau 1989 male bilau 140 ...
Thien 1995 male Vietnam 140 ...
Maya Harel 2001 female Israel 140 145
Yue Deng 2000 male China 140 125