High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
JrJunior 2002 male Portugal 130 ...
Thắng 1990 male Việt Nam 130 110
Nguyễn Nâu 2010 male 130 120
Pete Miller 1971 male Germany 130 160
tong trieu 1988 male Vietnam 130 ...
Nguyễn Nam Khánh 2004 male Việt Nam 130 145
tyúkházi IZIDÓRA 1997 male Malaysia 130 ...
Bui Duc Minh 1999 male Vietnam 130 ...
A 2000 female D 130 ...
Emre Sermutlu 1971 male Türkiye 130 ...
võ thành nam 2003 male việt nam 130 ...
E Y 1996 male Est 130 ...
Nguyễn Đức Anh 2010 male Cyka 130 ...
Đỗ Quốc Vương 2004 male Việt Nam 130 ...
sdds 1999 male sdsa 130 145
Phu 1989 male Vietnam 130 ...
Đỗ Ngọc Tân 2001 male Việt Nam 130 150
Haunt 1996 male Malta 130 ...
vxbvd 2010 male usa 130 ...
P 2003 male Việt nam 125 ...
Nguyễn An 2000 female Vietnam 125 ...
Lan Thi 2005 female Vietnam 125 ...
Soso 1999 male Begium 125 ...
Ed Rouse 1985 male US 125 ...
Soso 1999 male Begium 125 ...