High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Đặng Nguyễn Hà Tú 2004 female việt nam 120 140
Dylan Christopher Napier 1991 male United States 120 ...
ngjhhhhhhh 2010 male g 120 ...
Habagio 1989 male Viet nam 120 ...
Ismael 2000 male Usa 120 ...
Đỗ Ngọc Tân 2001 male Việt Nam 120 ...
Nguyễn Mạnh Tiến 2010 male Việt Nam 120 ...
hoang uyen 1996 female viet nam 120 ...
Einstien 420 696969 1993 male 120 ...
Ismael 2008 male 120 ...
Genessis Palacios 1994 female USA 120 ...
sam ward 1982 male US 120 ...
Vo Danh 1990 male Việt Nam 120 ...
Koki 1996 male Greece 120 155
hu 2010 male vietnam 120 ...
Dương Tuấn Kiệt 2005 male Việt Nam 120 ...
Fab 1988 female United States 120 145
tran thanh tung 1997 male viet nam 120 ...
Vũ Trang 2002 female Vietnam 120 105
huong 2007 female việt nam 120 ...
Ha duy la 1996 male Thai Nguyen, Viet Nam 120 ...
Trương Như Yến 2004 female Việt Nam 120 ...
Alta Botha 1965 female South Africa 120 ...
Nguyễn thị la 1996 female Việt nam 120 155
Orange 1995 male Brazil 120 ...