High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Kenuff 2003 male United Kingdom 140 ...
Hiếu 1996 male Vietnam 140 ...
Thạch 2002 female Việt Nam 140 ...
ertwer 1979 male España 140 ...
Daniel Paz Rossebø 1997 male Norge 140 130
Nguyễn Anh Dũng 2000 male Vietnam 140 ...
Bùi Thuỷ 1992 male Việt nam 140 ...
vahid hatami 1990 male iran 140 ...
bilau 1989 male bilau 140 ...
Thien 1995 male Vietnam 140 ...
kam kan 2010 male japan 140 ...
Rt 2010 male Ianwh 140 ...
Mai Đại Nhiều 2000 male việt nam 140 ...
Knight 2002 male Japan 140 ...
Nguyen Duy Manh Quyen 1991 male Vietnam 140 95
Timur 1990 male Russia 135 ...
K L 1999 male Canada 135 ...
linh 2002 male vietnam 135 ...
Nguyễn Phước Thịnh 2010 male vn 135 ...
Le Huy Tung Lam 2000 male Việt Nam 135 ...
Nguyễn Thành Công Thiện 2003 male Vietnam 135 ...
José Enrique Benlloch 1990 male Spain 135 ...
thắng 1995 female việt nam 135 ...
Dang Huong Giang 1996 female Vietnam 135 125
Trung love 1996 male Viet nam 135 ...