High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Phạm Phú Thịnh 2000 male Việt Nam 145 ...
Nguyễn Ngọc Minh 2004 male Vietnam 145 ...
ashley 1993 female vietnam 145 ...
hhhhhh 1988 male viet nam 145 140
nguyenviet 2010 male vietnam 145 ...
Name 2002 female 145 100
Trương Nhất Sơn 1941 female China 145 ...
Trương Nhất Sơn 2010 male Japan 145 ...
Lưu Tấn Phát 2002 male VietNam 145 ...
Barbod Habibi 2003 male Canada 145 150
Dương Thị Thu Huệ 2005 female Vietnam 145 ...
u 2010 male j 145 ...
Gernot 1986 male Germany 145 115
alex casarotti 1993 male Italia 145 ...
Tuan 2010 male Vietnam 145 ...
John Smith 1996 male England 145 ...
Nguyễn Nam Khánh 2004 male Việt Nam 145 145
Quyen 1986 male Viêt nam 145 ...
Wes 1992 female Netherlands 145 ...
Thach tinh 2010 female Việt nam 145 ...
. 1999 female . 145 ...
thnh ra 1993 male viet nam 145 ...
Zzz 1991 male Ukraine 145 ...
?? 2003 male ?? 145 ...
Luis Manuel Hermosa Zamora 1996 male España 145 ...