High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Tram 1986 female Vietnam 125 ...
bùi hoàng quân 2003 male vietnam 125 ...
dong 2000 male vietnam 125 ...
bùi hoàng quân 2003 male vietnam 125 ...
Konrad Marciniak 1996 male Polska 125 135
bùi hoàng quân 2003 male vietnam 125 ...
Vo Minh Duy 2010 male Vietnam 125 140
Nguyễn Duy Toàn 1996 male VietNam 125 ...
bùi hoàng quân 2003 male vietnam 125 ...
Hoàng Phương Ánh 2005 male Việt Nam 125 ...
frdf 1999 male tre 125 ...
Đoàn Hồng Ngọc 1996 female vietnam 125 ...
Phạm Thu Uyên 1998 female Vietnam 125 ...
Le Anh Tuan 1993 male Viet Nam 125 ...
as 1996 male asd 125 ...
kira 2003 female vietnam 125 ...
L 2001 male V 125 ...
Nguyễn Hương 2010 male 125 ...
tri 2010 male 125 ...
Ker 2004 female Viet Nam 125 ...
Laughinh 2000 male Hongkong 125 ...
Phạm Long Tiến 2000 male hochiminh city 125 ...
Nguyễn Thị Hương 2001 female Vietnam 125 ...
Nguyen Thi Tuyet Nhung 1995 female Vietnam 125 ...
Ahmed Sarafudheen 1996 male India 125 150