High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Quan 2010 male vn 85 ...
Pham van viet 1990 male Vietnam 85 ...
Nguyen van viet 1990 male Vietnam 85 ...
Vũ Ngọc Anh 2006 female Việt Nam 85 ...
Lê thị phuong thao 1994 female Vietnam 85 ...
Trần Đính Sơn 2010 male Viet Nam 85 ...
Sri Wahyuni 1987 female Indonesia 85 ...
Nguyên 2005 female Vn 85 ...
Phil Unguren 1949 male USA 85 ...
syed abdullah ameen 2003 male india 85 ...
Tony 1997 male Usa 85 145
Mary Yoho 1977 female USA 85 ...
Lê thị thu hà 2003 female Việt nam 85 ...
Robin Zolfagary 1992 male Sverige 84 110
Poo Poo 2006 female Việt Nam 80 ...
yen 2010 male India 80 ...
Fyryd 1984 male Do thai 80 ...
retarda 1998 male brazil 80 ...
Lê Thị Thảo Trang 2000 female Việt Nam 80 ...
Ngô Văn Hiếu 2002 male Việt Nam 80 ...
PhamGiaPhuc 2007 male VietNam 80 140
Nguyễn Thị Quyên 2006 female Việt Nam 80 135
linh 2010 male 80 ...
Nguyễn Hà Nhi 2001 male Việt Nam 80 ...
Nguyễn Hà Nhi 2001 male Việt Nam 80 ...