High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Thao 2001 female VN 130 ...
Ryan White 1998 male Canada 130 ...
Bill 1998 male US 130 ...
Brandon L May 1985 male US 130 ...
Trần Văn Trưởng 1992 male Vietnam 130 ...
Ortsac ed sacul 1996 male Brasil 130 ...
vdc v cvbhvf cvnbf 2010 male vn 130 ...
Vũ Hoàng Hiệp 2002 male Viet nam 130 145
Austin Isaac 2002 male Singapore 130 ...
Pham Tuyet Trang 1993 female Vietnam 130 ...
nguyen son 1994 male Nhật Bản 130 ...
Nguyen kim dieu 1999 female Vietnam 130 ...
Tie 1996 male Việt Nam 130 ...
Faruk alıngan 1989 male Turkey 130 ...
Hoang anh 1999 female Vietnam 130 ...
An Duc An 2005 male Vietnam 130 ...
Tlchi 2002 female Viet nam 130 ...
Lê Đào Anh Trúc 2002 female Việt Nam 130 ...
Phùng Thọ 1997 male Bắc giang 130 ...
My Name Satoh 2003 male Vietnam 130 ...
Nguyễn Phương Duy 2000 male Vietnam 130 ...
Trần Duy Tùng 1997 male Viet Nam 130 ...
Sarah Proudford 1976 female Australia 130 160
Nguyễn Cao Minh 2000 male Vietnam 130 ...
Bùi Tất Hiếu 1995 male Vietnam 130 ...