High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Цвцв 1995 male Ссуссу 125 ...
Nguyễn Văn Kiệt 2003 male Vietnam 125 ...
Phạm Phượng 2006 female Việt Nam 125 ...
Katerina Petrova 2002 female Iran 125 ...
Trần Đình Trung Nguyên 1999 male Viet Nam 125 ...
Meo 1993 female Vietnam 125 ...
Relax tural 2000 male India 125 ...
Lê Khánh Huyền 2001 female Thái Bình 125 ...
alkan güler 1995 male Türkiye 125 ...
ghv 2005 male Vietnam 125 ...
Nguyen Phuong 1995 female Vietnam 125 ...
Võ Khánh 2003 male Việt Nam 125 ...
C 1967 male Romania 125 ...
Võ thành nam 2003 male Vietnam 125 ...
nguyen thi quynh trang 2005 female vn 125 ...
Nguyễn Mạnh A 1998 male Việt Nam 125 ...
horst seehofer 2000 male germany 125 ...
1 2003 male Vn 125 ...
Nguyễn Quang Minh 1996 male Việt Nam 125 ...
LÊ THỊ KIỀU OANH 1997 female viet nam 125 ...
Nguyễn Thị Thu Phương 2003 female Việt Nam 125 ...
Bui Phuong Trinh 2003 female Vietnam 125 ...
tri 1965 male australia 125 145
Aneta mai 1983 female Poland 125 ...
Tony Andy 2010 male USA 125 ...