High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Đặng Hằng 2010 male Việt Nam 130 ...
Chung Huu Tai 2000 male Venezuela 130 ...
Đinh Văn Tiến 1999 male Việt Nam 130 ...
Tall 1997 male Viet Nam 130 ...
Lương Triều Dương 1995 male VietNam 130 ...
Nguyễn Nâu 2010 male 130 120
Nguyễn Kim Khánh 2003 female Viet Nam 130 ...
Rakesh Bhatia 1987 male United States 130 ...
Nhi Nhi 1999 female VN 130 ...
Levy Brown 1998 female Vietnam 130 ...
Pete Miller 1971 male Germany 130 160
hang 2003 female viet nam 130 ...
Nguyễn Minh Hùng 1995 male Việt nam 130 ...
adà 2010 male vietnam 130 135
Nguyễn Trần Anh Vũ 2004 male Việt Nam 130 ...
ngoc 2007 female vietnam 130 ...
Dvj nn 2004 male Vietnam 130 135
nguyen manh cuong 2002 male viet nam 130 ...
Trần Hiếu 1998 male Việt Nam 130 85
tong trieu 1988 male Vietnam 130 ...
nguyen manh cuong 2002 male vietnam 130 ...
Kaie 1975 female Estonia 130 125
Hung 2005 male Vietnam 130 ...
Nguyen Xuan Loc 1997 male Vietnam 130 ...
Hà Thị Thiên 1999 female Việt Nam 130 ...