High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
urghaeorug 1996 male 130 ...
Lê Ngọc Linh Đan 2010 male Việt nam 130 ...
G 2002 male Vietnam 130 ...
Bùi Duy Đông 2004 male Việt Nam 130 ...
vxbvd 2010 male usa 130 ...
P 2003 male Việt nam 125 ...
Thanh 1991 male vietnam 125 ...
Fff 2000 male 125 ...
Lyly 2002 male Vietnam 125 ...
FUAD 1999 male ETHIOPIA 125 ...
Angus 1981 male barbados 125 ...
Trang 2004 male Viet nam 125 ...
Add 2010 male Vn 125 ...
Tô Bảo Ngân 2002 female Việt Nam 125 ...
Ru Bo 1983 female United States 125 ...
Nguyễn Quang Tuấn 2002 male Viet Nam 125 ...
Nguyễn minh triết 1988 male Vietnam 125 ...
S A 1998 male Greece 125 ...
Nguyen Quoc Huy 1999 male Viet Nam 125 135
Nguyễn Thị Đào 1999 female TPHCM 125 ...
h 1995 male United Kingdom 125 ...
Nguyễn An 2000 female Vietnam 125 ...
trần hữu đạt 2003 male việt nam 125 145
Tuan 2010 male 125 ...
CAO NGUYỄN QUANG HUY 2004 male VIET NAM 125 ...