High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Đoàn Hồng Ngọc 1996 female vietnam 125 ...
Phạm Thu Uyên 1998 female Vietnam 125 ...
Le Anh Tuan 1993 male Viet Nam 125 ...
as 1996 male asd 125 ...
kira 2003 female vietnam 125 ...
Amy.nguyen 1994 male Viet Nam 125 ...
L 2001 male V 125 ...
Nguyễn Hương 2010 male 125 ...
tri 2010 male 125 ...
Nil Mestres Jofré 1971 male Spain 125 ...
Đoàn Huỳnh Minh Tâm 1993 male Viet Nam 125 ...
Ker 2004 female Viet Nam 125 ...
Laughinh 2000 male Hongkong 125 ...
Phạm Long Tiến 2000 male hochiminh city 125 ...
Nguyễn Thị Hương 2001 female Vietnam 125 ...
Nguyen Thi Tuyet Nhung 1995 female Vietnam 125 ...
Vo Minh Duc 2006 male Viet Nam 125 ...
Ahmed Sarafudheen 1996 male India 125 150
Vi lee 1990 female Việt Nam 125 ...
Erik Hermanson 1991 male United States 125 ...
Duy Anh 1997 male Viet Nam 125 ...
Ton 1992 male Viet nam 125 ...
G m 1974 male Italia 125 120
Nguyễn Toàn 1993 female Việt nam 125 ...
Lou Jung 2001 female France 125 ...