High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
k 1981 female United States 110 ...
Ana 1994 female Croatia 110 ...
Trần Ngọc Hân 2005 female Hồ Chí Minh 110 ...
dood alien 1983 male usa 110 ...
Nghiêm Trọng Thọ 2003 male Việt Nam 110 130
Nguyen cao thuc linh 2003 female Vinh 110 ...
Tam Nguyen 1982 female Vietnam 110 ...
dsm 1959 male USA 110 140
rin 2010 female malaysia 110 100
Phạm giang 1995 male Vietnam 110 ...
Willian Junio superbi pinheiro 1994 male Brasil 110 ...
Dương Ngọc Hồng Vân 2001 female Viet nam 110 ...
Trương Minh Quốc Đạt 2002 male Việt Nam 110 ...
Elizabeth Lucas 1999 female United States 110 ...
fas 2010 male adas 110 ...
Đặng Minh Quang 2005 male Sóc Trăng 110 ...
Pham nhat linh 2010 male 110 ...
Xich Cam Tien 1997 female Vietnam 110 ...
Elizabeth Lucas 1999 female United States 110 ...
Nguyễn Minh Luân 2000 male Vietnam 110 ...
Rong nguyen 1988 male Viet nam 110 ...
ádfsdfsdgg 1995 male Ha Noi 110 ...
Nguyễn mai honagf danh 2003 male Bạc liêu 110 ...
Nguyen Thuy An 1998 female Vietnam 110 140
Nguyễn tường Vân 2000 female Việt Nam 110 ...