High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Andruw Martinez 2004 male United States 100 ...
Nhunn 1996 male 100 ...
darcy anarchy 2003 female United Kingdom 100 ...
Phuong Thao 1996 female Vietnam 100 ...
Yoyo Wong 1997 male Việt Nam 100 ...
Voleanjnghia 2004 female Vietnam 100 ...
Jaagii 1992 female Mongolia 100 ...
Phan Phuong Dung 1999 female Tphcm 100 ...
ks hù 1991 male vn 100 ...
Hiep 1996 male Vietnam 100 ...
Nguyễn Đặng Bảo Châu 2004 female thành phố hồ chí minh 100 ...
anna trump 2005 female Mỹ 100 ...
Nguyễn Lê Anh Thi 2010 male Việt Nam 100 ...
Nguyễn Phan Thanh Huyền 2005 male Viet Nam 100 ...
Ngan vu 1989 male Vietnam 100 ...
quang 2003 male vietnam 100 ...
Đoàn Quỳnh Anh 2003 female 100 ...
Nguyet 2002 male Việt nam 100 ...
Tran trung tien 2005 male Vietnam 100 ...
Nguyễn ngọc kiều vy 2005 female Biên hoà 100 ...
Thuy 1994 female Vietnam 100 ...
Linh Nguyễn 2004 female Việt Nam 100 ...
D 2010 male Viet nam 100 ...
Trần Bích Ngọc 1995 female Vietnam 100 ...
Anathema July Bloodmoon 2007 female Vietnam 100 ...