High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Pavel Valentin 2002 male Romania 115 ...
P 2003 male Việt nam 115 ...
Lê Hoàng Ngọc Fun 2004 female Việt Nam 115 ...
Christina Mefsouti 2001 female Greece 115 ...
Trương Thanh Xuân 2008 female Việt Nam 115 135
Phan Văn Tiến 2000 male Việt Nam 110 ...
Nguyễn Thị Vân 1992 female Việt Nam 110 ...
Vu Phuong Anh 2003 female Viet Nam 110 ...
aa 1990 male italy 110 ...
Tttttt 2003 male Viet nam 110 ...
Hair Loos 1963 male United States 110 150
Thi Minh Tam Nguyen 1988 female cezch 110 ...
fhgfa 2010 male aagr 110 ...
Cô huyền chủ 2003 female Việt nam 110 130
Nguyễn Thị Minh 2000 female Việt Nam 110 ...
NGUYEN THI MINH DIEU 1995 female Viet Nam 110 ...
NGUYEN THI VAN AN 1989 male vietnam 110 ...
Bob tom 1965 male Usa 110 ...
Vũ Thị Thơm 2010 male Vietnamese 110 ...
Nguyễn Thị Minh 2001 female Việt Nam 110 ...
Hoàng Công Doanh 2002 male Việt nam 110 ...
duc 1994 male vienam 110 ...
Trang 2001 male Đồng nai 110 ...
Hứa Thanh Vân 2006 female Việt Nam 110 125
Nybic'si 2004 female Vietnam 110 ...