High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Nguyen Hoang Khuong 2002 male Vietnam 110 ...
NGuyen Van Duc 1993 male Vietnam 110 ...
Lê huy 2001 male Việt nam 110 ...
dd 2002 male d 110 ...
VÕ NGỌC HUYỀN MY 1997 female HCM 110 ...
Đặng Văn Quang 2002 male Vietnam 110 ...
Nguyễn Văn Linh 2003 male Vietnam 110 125
Nguyễn Vân Anh 1997 female Việt Nam 110 ...
Nhien 2010 male HN 110 ...
Nguyễn Lê Ngọc Trân 2004 female Viet nam 110 ...
Cú lừa bố à 2010 male Đoán xem 110 ...
Krish 2010 male India 110 ...
Velusamysubbarayalu 1988 male India 110 ...
Zviadi 2010 male Georgia 110 ...
Hương 1997 male vietnam 110 ...
Ffff 2010 male Haiaaa 110 ...
Chu Nhung 1996 female Viet Nam 105 ...
Phạm võ minh nhật 2007 male Việt Nam 105 ...
dasdasda 1991 male dasd 105 ...
nguyen anh thu 2007 female vietnam 105 ...
Thơ Trần 1997 female Vietnam 105 ...
Nguyễn định chiến 1997 male Vietnamese 105 ...
Anh nguet 2010 male 105 ...
le linh 1998 male vietnam 105 ...
mindy brown 2003 female Canada 105 160