High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
kaka 2001 male 120 ...
Tuấn 2003 male Vn 120 ...
Aria 2000 male Singapore 120 115
Tran Duy Hung 2006 male Vietnam 120 ...
hihi 2010 male vn 120 ...
Antony Champane 1975 male France 120 140
Nhung 2010 male Vietnam 120 ...
loán 2010 female Việt Nam 120 ...
Hung Nguyen 2002 male 120 ...
nhat nam 2002 male Việt Nam 120 ...
Μaria douma 1964 female Greece 120 135
âsa 2001 male âsasasa 120 ...
Vũ Thuỳ Vân 2002 female VN 120 ...
Đặng Minh Quang 2002 male Việt Nam 120 85
leo 1997 male vietnam 120 ...
Anh Tu 2010 male qqq 120 ...
duc 2007 male Việt Nam 120 ...
Hoàng Trần Khánh Phong 2007 male Việt Nam 120 ...
phan mạnh tường 2010 male vietnam 120 ...
Vũ Chí Dương 2003 male Vietnam 120 130
Hophuowscgiabao 2002 male Vietnam 120 ...
anh 1995 female Việt Nam 120 ...
Phamtuanbinh 1998 male 120 ...
Kiều Thị Thu Huyền 2005 female Vietnam 120 ...
Chử Thị Thùy Trang 2007 female Việt Nam 120 ...