High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Phan Ngọc Diệu Linh 2003 female Việt Nam 90 ...
Jos Santen 1976 male Nederland 90 ...
vo thi minh tu 2005 female viet nam 90 ...
Duc 1999 male Vn 90 ...
Wiktoria 2003 female Poland 90 ...
Nguyễn Khánh Sơn 2004 male Việt Nam 90 ...
dasg 2010 male vn 90 ...
Đoàn Thanh 2010 male Việt Nam 90 ...
Dh 2005 male Vietnam 90 ...
Eric Caldwin 2003 male United States 90 ...
Nguyễn hồng hạnh 2006 female Việt nam 90 ...
Đoàn Nam 2005 male 90 ...
Cao Thanh Bình 1997 male Việt Nam 90 ...
Lê Minh Anh 2007 female Việt Nam 90 125
tram 1994 female vn 90 ...
Saro 1995 male India 90 ...
Bruno Miguel Rodrigues Cardoso 1975 male Portugal 90 105
Nguyễn Đoàn Mỹ Uyên 2002 female Việt Nam 90 ...
My name 2010 female Pakistan 90 ...
Kim Trí Tú 2005 female Việt Nam 90 ...
Bryan Maigre 2003 male Maurice 90 ...
Trần Như Yến 2002 female Vietnam 90 ...
dinh thi thuy 2005 female vietnam 90 125
thao 1995 female Vietnam 90 ...
Hoàng Hải Hường 2007 female việt nam 90 ...