High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
ashfq 2000 male pakistan 55 ...
Nguyên thi lan 1995 female Viet nam 55 ...
Đỗ Anh Quốc 2009 male Việt Nam 55 ...
Bống 2006 female Việt Nam 55 ...
đinh thị ngọc anh 2010 male 55 ...
Lou 1958 female USA 55 ...
nguyên to ny 2008 male việt nam 55 ...
Hồ bảo huân 1999 male Việt nam 55 ...
Cristina 1965 female Italia 55 ...
Ipshita Zaman 2000 female Bangladesh 55 ...
An Linh 2002 male China 55 ...
thảo 2005 male Đak lak 55 ...
Pari Soomro 1994 female Pakistan 55 ...
kathleen turk 1963 female Canada 55 ...
Ben Robert 1996 male USA 55 ...
Selena Charles 1971 female United States 55 145
Errol 1963 male South Africa 55 ...
jun 2010 male china 55 95
nguyễn thị thùy trang 2008 female việt nam 55 ...
Bùi Việt Anh 2008 male Việt Nam 55 ...
Vo hong tuyen 2004 male Vietnam 55 85
catherine Jungkind 1942 female usa 55 ...
Jill smolders 1978 female België 55 ...
Nguyễn minh hiếu 2010 male Ha noi 55 ...
Karen Pollard 1969 female U S A 55 ...