High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Huynh văn Phước 1991 male Việt nam 90 ...
Võ Thị Phi Đan 2003 female Vietnam 90 ...
Nguyễn Nghĩa Lý 1999 male Viet Nam 90 ...
Gyro 1994 female Viet Nam 90 ...
Anna 2010 male 90 ...
Vân Đặng 2002 female việt nam 90 ...
Tracey Toole 1981 female United States 90 ...
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 2000 female 90 ...
Krish 1997 male India 90 ...
Đỗ Nguyễn Đức Anh 2002 male Vietnam 90 ...
Nguyễn Hào Vũ 2003 male Việt Nam 90 ...
Jamaine A Howell 1985 male Us 90 ...
Nguyễn Lê Phương Thanh 2005 female Việt Nam 90 ...
Huỳnh Thị Huỳnh Như 2006 female Việt Nam 90 ...
Chau nhat hien 2008 male viet nam 90 ...
Trần minh phát 2006 male Việt nam 90 ...
Mariam Ghazanjyan 1982 female Belgium 90 ...
Hdij 1990 male Servbia 90 ...
truong hong thai 1983 male viet nam 90 ...
phan nguyễn yến vy 2006 female Việt Nam 90 ...
Jason Will 2004 male Vn 90 ...
Bùi Tuấn Hưng 2002 female Việt Nam 90 130
Luna Claire 2005 female Việt Nam 90 160
Nguyễn Việt Hưng 2006 male Việt Nam 90 ...
Holly Garcia 1995 female Guatemala 90 ...