High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Yen Quynh 1993 male Viet Nam 90 ...
Linda 1972 female Usa 90 145
Thu 2002 female 90 120
Hoa Than 2000 male Việt Nam 90 ...
tạ quang huy 2005 male viet nam 90 ...
Pdjjo 2007 male Japan 90 ...
trần thị thanh 1975 female việt nam 90 ...
Joanna Maria 1978 female United States 90 ...
Lò văn khói 2010 male Việt Nam 90 ...
Doan quang vinh 2002 male Viet nam 90 ...
nguyen van te 1998 male binh duong 90 ...
Dương Thị Kim Ngân 2010 female việt nam 90 ...
Ricardo Ferrandis 2002 male Espanya 90 ...
Nguyễn ngọc phương như 2004 female Việt Nam 90 ...
Abdullah khan 2000 male Pakistan 90 ...
Annie 1997 female 90 ...
P 2007 female V 90 ...
hue 2010 male namdinh 90 ...
phi 2000 female Việt Nam 90 135
Nguyên 2005 female Vn 90 ...
F sajjadi 1989 male Iran 90 ...
duong 1998 female Việt Nam 90 ...
v 2010 male v 90 ...
Lê Trần Hiếu Thảo 2004 female viet nam 90 125
Gvtfrf 2010 male Frvt 90 ...