High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
ngjgjfg 1995 female hchtghcfgth 115 ...
Hgf 2010 male Ggg 115 ...
tr om ch o 2002 male vn 115 ...
Tran Van Trung 1974 male Ha noi 115 ...
Lộc 1985 male Việt nam 115 ...
Lê Đình Phúc 1995 male Vietnam 115 ...
Hanna 1992 male Lebanon 115 ...
Nguyễn Thị Hồng Ngoan 1997 female Việt Nam 115 135
An 2001 male Vietnam 115 ...
Han Nguyen 2010 male United States 115 ...
Nguyễn Thanh Hải 1994 male viet nam 115 ...
Le tan dat 2007 male Viet nam 115 ...
Mai linh huong 1995 female Vietnam 115 ...
Vi Tran 1983 male Australia 115 ...
Khưu Nha Van 2004 female Vietnam 115 ...
Vy 1981 male viet na, 115 ...
Lại Hồ Nguyệt Minh 2003 female Việt Nam 115 ...
Tran Huy 2001 female Vietnam 115 ...
an 1990 male Viet Nam 115 ...
Chu Tuyết 2005 female Việt Nam 115 ...
hsjakakkdk 2010 male taiwan 115 ...
Đỗ Quyên 2002 female Việt Nam 115 ...
Anh Quốc 2000 male Viet Name 115 ...
bùi phúc vương 2006 male việt nam 115 130
Nguyễn Thị Diệu Ly 2000 female Việt Nam 115 125