High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Quynh Nguyen 2006 female Viet Nam 115 ...
Đoàn Minh Quang 2008 male Viet Nam 115 ...
Long 2010 male Vietnam 115 ...
Minh 1997 female VN 115 ...
Đoàn Nguyễn Hà My 2006 female Việt Nam 115 ...
Văn Kiều my 2001 female Vietnam 115 ...
Đoàn Trần Thắng 1998 male Việt Nam 115 ...
PHÙNG NGỌC ANH 2000 female Vietnam 115 ...
Trọng Nghĩa 2010 male Vietnam 115 ...
Pham Sa Lin 1989 male Việt Nam 115 ...
Nguyễn như ý 2005 female Viet Nam 115 ...
Tống Minh Trang 2002 female Vietnam 115 130
Soumyajit Sen 1995 male India 115 ...
ngjgjfg 1995 female hchtghcfgth 115 ...
Hgf 2010 male Ggg 115 ...
tr om ch o 2002 male vn 115 ...
Tran Van Trung 1974 male Ha noi 115 ...
Lộc 1985 male Việt nam 115 ...
Lê Đình Phúc 1995 male Vietnam 115 ...
Hanna 1992 male Lebanon 115 ...
Nguyễn Thị Hồng Ngoan 1997 female Việt Nam 115 135
An 2001 male Vietnam 115 ...
Han Nguyen 2010 male United States 115 ...
Nguyễn Thanh Hải 1994 male viet nam 115 ...
Le tan dat 2007 male Viet nam 115 ...