High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Tạ Trung Tín 2004 male Việt Nam 115 ...
nguyễn trần tùng lâm 2003 male việt nam 115 ...
Hoàng Thị Huyền 1997 female Hà Nội 115 ...
Vĩnh Huy 1997 male Vietnam 115 ...
Greta Jasinskyte 1995 female Lithuania 115 ...
Krish 2010 male India 115 ...
Trần Đình Thiện 2004 male Viet Nam 115 ...
Scarlet Heart 1998 female Vietnam 115 ...
Phan Tiến Duy 2005 male Việt nam 115 ...
Áccvg 1993 male Việt nam 115 ...
Lila Rattue 1982 female Germany 115 145
htrs 1995 male United States 115 ...
Trần Ngọc Quang 2005 male vn 115 ...
Ho Nguyen 2005 female Vietnam 115 115
Ngô Tuấn Anh 2003 male VIETNAM 115 ...
Henry Huynh 1996 male United States 115 ...
Hiền 1999 female Việt Nam 115 ...
nam 1996 male vietnam 115 ...
A 2010 female VN 115 ...
Nguyen Thanh Van 1997 male Viet Nam 115 ...
hang 2010 female han oi 115 ...
Huỳnh Quốc Thắng 2001 female Việt Nam 115 ...
Nv Hung 1980 male Vietnam 115 ...
Phan Thi Thuy Trang 2004 female Viet Nam 115 ...
Anh 2010 male 115 ...