High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Usha Narayanan 1964 female India 85 130
LÊ TẤN QUANG 1995 male Vietnam 85 ...
g 2010 male g 85 85
Duyên 2010 male 85 ...
bb 2010 male dd 85 155
Quách Minh Đăng 2003 male Vietnamese 85 ...
Hồ Thị Thanh Nhàn 2003 female VietNam 85 ...
María 2010 male España 85 ...
Vinau 2002 male India 85 ...
nam 2010 male việt nam 85 110
Trần lương phương 2006 female Vietnam 85 ...
Anits 1956 female India 85 ...
Hoàng Kiều Quyên 2002 female Vietnam 85 ...
Trần Anh Thư 2006 female Việt Nam 85 155
Lin 2004 female Vietnam 85 ...
amine boukthir 1999 male tunisia 85 ...
mymy 2005 female viet nam 85 ...
Trần Đoan Bích Hạnh 2003 female Đồng Nai 85 ...
Yến 2010 female Vietnam 85 ...
lê văn đạt 2010 male THAILAND 85 ...
Phạm Duy Khánh 2005 female Việt Nam 85 ...
Vu quoc an 2004 male Viet nam 85 ...
Trương Hoàng Bảo Ngọc 2007 female Vietnam 85 ...
Hoàng Thị Hiền 1999 female Vietnam 85 ...
la anh thiện 2004 male việt nam 85 ...