High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Khoi huynh 2006 male 60 ...
nguyễn thị quỳnh hoa 2003 female Việt Nam 60 150
hshwj 1992 male vn 60 ...
J moreland 1952 female Usa 60 145
Nguyễn Thụy Yến Mai 2006 female Vietnam 60 ...
Mai 2010 female Việt nam 60 150
sadas 2010 male dádá 60 ...
Giancarlo MUÑOZ 2010 male Argentina 60 ...
Trần Lương Ngọc 2004 male Viet nam 60 ...
Hoàng Bùi Uyên 2005 male Việt Nam 60 ...
TST Official 2003 male Việt Nam 60 ...
Cao Võ Thục Oanh 2007 female Việt nam 60 ...
Uv 2010 male India 60 ...
Nguyen thi hong thuy 2005 female Viet nam 60 ...
Như nguyễn 2004 female Việt Nam 60 ...
Ta Hong Hai 2003 male Viet Nam 60 ...
Triệu Vân nhat 2001 male Vietnam 60 ...
K 1993 male Hcm 60 ...
May 2001 male Vietnam 60 ...
Millicent White 1962 female Turks & Caicos 60 120
Riyan 2002 female India 60 125
Nguyễn Đỗ Thành Đạt 2004 male Vietnam 60 ...
Vũ Nguyễn Duy Long 2004 male Việt Nam 60 ...
Nguyễn Quỳnh Ngân 2007 female Vietnam 60 ...
nga 2010 male vietnam 60 ...