High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
gdytfytfv 2008 female Việt Nam 80 ...
Chhavi Varshney 1999 female India 80 ...
thu 2006 female vietnam 80 ...
Peter lander 1969 male 80 ...
Sanu 2010 male India 80 ...
hoang 2006 male vietnam 80 ...
Phạm quang 2005 male Yên bái 80 ...
Nguyễn phước duy 2003 male Long xuyên 80 ...
trần gia bảo 1983 male viet nam 80 ...
Lưu văn quyền 2007 male Hai phong 80 ...
Sophie 2010 male Uk 80 ...
Lê Trịnh Thùy Linh 2005 female Việt Nam 80 ...
Maheta Julie 2004 female India 80 ...
Sally Woods 2010 female USA 80 ...
nam cao 2005 male viet nam 80 ...
Nông Quang 1999 male Viêt Nam 80 ...
Ramee 1992 female India 80 ...
Nguyễn Ngọc Thảo 1995 male viet nam 80 ...
Phạm Kim Trúc 2001 male Hồ chí minh 80 ...
Nguyễn Vân Anh 2004 female Việt Nam 80 130
Đỗ Thị PhươngThoa 2003 female Việt Nam 80 ...
Đỗ Thu Hương 2003 female Việt Nam 80 ...
Nitisha 1994 female India 80 ...
lương thị trang huyền 2004 female Son dong village-Hoai duc dictrict-Ha noi city-Vietnam 80 ...
Trần thảo nguyên 1992 male Vietnam 80 ...