High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Kangabe Edna 1996 female Uganda 50 ...
Phạm Quang Mnh 2008 male Việt Nam 50 ...
jghkj 2010 male ghjgh 50 ...
Matt 2010 male Uk 50 130
dawdadw 1999 male dadwas 50 ...
Trần Lương Hoài Nam 2004 male Việt Nam 50 ...
Shaun Yates 1991 male United Kingdom 50 ...
Ronda Lillie 1977 female Unitedstates 50 ...
Katrina Moody 1982 female United States 50 ...
Dinh Anh Tuyet 2006 male Bac son 50 ...
Diana Gangl 1964 female United States 50 130
duong 2010 male 50 ...
Trương Minh Quân 2005 female Hà Nội 50 ...
Irfan 2002 male India 50 ...
Vi Thị Thu Hiền 2009 female Việt Nam 50 ...
Mina 2006 female American 50 130
lan 2002 female việt nam 50 ...
Nguyễn Văn chuy 1999 male Việt Nam 50 ...
Nguyễn Hương Giang 2008 female Việt Nam 50 135
jk.; 2010 male vn 50 ...
md haydar ali 2001 male bangladesh 50 ...
Bí dỏd 2004 female Japan 50 ...
đức chính 2010 male viet nam 50 ...
Thuy 1996 female Viet nam 50 ...
Nguyễn thị Ngọc Loan 2010 male Việt nam 50 ...