High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Ryan Bhagat 2000 male India 50 ...
cheryl chandler loader 1996 female Australia 50 ...
Luka Maric 2010 male london 50 ...
Vishu 1997 female India 50 ...
Tfnnvmmnhff 2010 male Viet nam 50 ...
Rampal 2010 male India 50 ...
Corey Porter 1970 male United States 50 ...
Dương Hoàng Nhi 2007 male Việt Nam 50 ...
Tiêu Vũ Ca 1941 male Việt Nam 50 ...
Ngô thị mỹ nhi 1999 male Brvt 50 ...
Katrinka L Robinson 2010 male United States 50 ...
Vũ trang 1999 female Vietbam 50 ...
Shanti 2001 female Pakistan 50 ...
phạm xuân sơn 2008 male Việt Nam 50 ...
Tran thien 1996 female Việt Nam 50 ...
Trung 2001 male viet nam 50 ...
Nitawa 2002 female Zambia 50 125
Tus 1997 male Viet Nam 50 ...
Phương Thảo 2006 female Việt Nam 50 ...
Ghbb 2010 male Saudi 50 ...
Ale 1993 male Estados Unidos 50 ...
Trần Thế Đức 1977 male Việt Nam 50 ...
Dag nguyen 2010 male Duc 50 ...
Mai Linh 1993 female Viet Nam 50 ...
Nguyen thi anh thu 2003 female Vietnam 50 ...