High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Tng 1985 female Vn 85 ...
Jason Daniels 1975 male United States 85 ...
A Chí Thành 2005 male Việt Nam 85 ...
Đào Phương THảo 2008 female Việt Nam 85 ...
Đỗ Phi Hùng 2005 male Việt Nam 85 ...
Phan hoang manh 2006 female Viet Nam 85 ...
Ahmed 2010 male Beni suif 85 ...
Lashawna Fisher 1986 female United States 85 145
Nguyễn Ngọc Thiên Di 2002 female Việt Nam 85 ...
Hoàng Như Thảo 2006 female Việt Nam 85 ...
Như Liên 2006 female Viet Nam 85 ...
Tony 1997 male Usa 85 145
Lê Anh Thư 2005 female Việt Nam 85 110
Loan 1993 female Vn 85 ...
E 2010 male Thailand 85 ...
Anstel ahaotu 2002 female Nigeria 85 140
Lại Thùy Vân 2004 male Thành phố Hồ Chí Minh 85 ...
VIP 2010 male Vietnam 85 ...
Eyasin 1999 male Bangladesh 85 125
le thoa 1992 female viet nam 85 ...
Nguyen dang truong an 1997 female Vietnam 85 100
Đặng Thùy Linh 2008 female Việt nam 85 ...
Mary Yoho 1977 female USA 85 ...
Lê thị thu hà 2003 female Việt nam 85 ...
Hoa 1999 female Ha tinh 85 ...