High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Trần Hạc Nhất 2004 male Việt Nam 85 ...
Le Ngoc Linh 2006 female Viet Nam 85 150
Lê Thị Thu Hà 2007 male Thanh Hoá 85 ...
Nguyễn hải hoàng 2001 male Việt nam 85 ...
Do Hana 2006 female Viet Nam 85 ...
Pham Manh Cuong 1989 female VN 85 ...
Hemu 1995 male India 85 ...
Dang 2003 male Mavel 85 ...
Nguyen Quoc Huy 2007 male Việt Nam 85 130
dohana 2004 male Vietnam 85 ...
Hoàng Kông Minh 2001 male Việt Nam 85 ...
Nguyên 2005 female Vn 85 ...
Ghazal 2001 female Iran 85 ...
Test 2010 female India 85 ...
Ritoprovo Roy 2010 male India 85 ...
Nguyen Thuy Trang 2005 male Viet Nam 85 130
Trần Thương 2004 male Việt Nam 85 ...
kyla onyino 2009 female kenya 85 ...
Phil Unguren 1949 male USA 85 ...
Darsha 1998 female India 85 ...
Urooj 2003 female Korea 85 130
rfwd 2010 male dfwefwdfw 85 ...
Cgh 2010 male Vietnam 85 ...
nguyễn na 2010 male việt nam 85 ...
Domyan 1997 female VN 85 105