High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
thảo 2005 male Đak lak 55 ...
Pari Soomro 1994 female Pakistan 55 ...
kathleen turk 1963 female Canada 55 ...
Selena Charles 1971 female United States 55 145
Errol 1963 male South Africa 55 ...
jun 2010 male china 55 95
nguyễn thị thùy trang 2008 female việt nam 55 ...
Bùi Việt Anh 2008 male Việt Nam 55 ...
Vo hong tuyen 2004 male Vietnam 55 85
catherine Jungkind 1942 female usa 55 ...
Jill smolders 1978 female België 55 ...
Janice Ninepence 2010 male United States 55 115
Nguyễn minh hiếu 2010 male Ha noi 55 ...
rian glee nacorda tabao 1977 female philippine 55 145
Karen Pollard 1969 female U S A 55 ...
Nirmal chaudhary 2010 male Nepal 55 145
Mai Huyền Trang 2007 female Việt Nam 55 ...
Vũ Tuệ Minh 2010 male Việt Nam 55 ...
Jac 1985 female Uk 55 105
Sarun Lorn 1995 male Cambodia 55 130
Le Dang Anh Khoi 2006 male Viet Nam 55 ...
joe 2010 male vieft 55 ...
Nguyễn phương dung 2004 female Việt Nam 55 ...
ffwfeszdfszf 2008 female rf4wrew 55 ...
Kim Lasrado 2009 male India 55 130