High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Jendy Phạm 1999 female Việt Nam 120 ...
khanh huyen 1991 female vietnam 120 ...
Pham hoang 1999 male Viet nam 120 ...
Chu hoài Nam 2003 male VietNam 120 ...
nowel 2010 female Vietnam 120 ...
Bui Minh Hieu 2003 male Vietnam 120 ...
Sarah 1989 female Belgium 120 135
Vũ ngọc anh thư 2003 female Vietnam 120 ...
trần kim thiện 2010 male việt nam 120 ...
Huỳnh Lê Minh Long 2003 male Việt Nam 120 ...
Nguyễn Thạch Bảo Minh 2000 female Việt Nam 120 135
do le nhat quang 2010 male viet nam 120 ...
Dung 2010 male Viet nam 120 ...
Trang 2004 female Việt nam 120 140
abc 1994 female thailand 120 ...
Đặng Thế Anh 2008 male Vietnam 120 ...
Đỗ Ngọc Tân 2001 male Việt Nam 120 ...
bucknell university 2010 male usa 120 110
Stephan Brissman 1961 male SWEDEN 120 ...
Nguyễn Thị Thanh Tú 1996 female Vietnam 120 ...
Nguyen Thi Ha My 1994 female Viet Nam 120 145
Lu bo 2000 male US 120 ...
tHUY 2010 male vIETNMA 120 ...
ừeewwf 2004 male viet nam 120 ...
laruin brown 1997 female United States 120 ...