High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Trần Hằng 1999 female Việt Nam 115 ...
Phuong Anh Do 1996 male Vietnam 115 ...
Richard Erickson 2008 male Canada 115 140
capttoasty 1996 male Usa 115 ...
Trang le 1992 male Da Nang 115 ...
Trần Ngọc Hà 2010 male Việt Nam 115 ...
nguyễn minh đức 2006 male việt nam 115 ...
Vũ Diệu Huyền 2005 male Viet Nam 115 95
Anitha devi 1993 female India 115 ...
Nguyen Duc Toan 1997 male Viet Nam 115 ...
Trần Ngọc Hà My 2008 female Vietnam 115 ...
Nguyễn Thị Bình 2003 female Vietnam's 115 ...
vu truong giang 1984 male viet nam 115 ...
Phan Minh Giang 2001 male Vietnam 115 ...
Nguyễn Lê Quốc Bảo 2006 male vietnam 115 ...
Lê Văn Quân 1999 male Việt Nam 115 ...
Nguyen Phuong Hoa 2000 female viet nam 115 ...
Vân 2010 male 115 ...
Nguyễn Ngọc Anh Trang 2007 female Vietnam 115 130
y7uu` 2010 male viet nam 115 145
Pham Mai 2002 female Vietnam 115 ...
LE QUYEN 1996 female Vn 115 ...
Lê Thị Yến Nga 2006 female Việt Nam 115 ...
Nsjakak 2000 male Vietnam 115 ...
Lê Thu Thủy 2003 female 115 ...