High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
nguyễn thị thu hiền 1998 male việt nam 110 ...
Minh Nghia 1987 female Vietnam 110 ...
Trần Minh Hiếu 1999 male Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 110 ...
Valerie 1993 female United States 110 ...
nonam 2003 male England 110 ...
Pham Van Can 1996 male viet nam 110 ...
Nguyễn Thị Như Ngọc 2003 female Việt Nam 110 ...
Đinh Văn Hùng 2005 male Viet Nam 110 ...
Thái Văn 1998 male Việt Nam 110 ...
Qoudn 2010 male Vn 110 ...
Nomie Juayne O. Rosario 2004 female Philippines 110 135
Quang hUy 1996 male Viet nam 110 ...
Nguyễn Tấn Tài 1990 male Việt Nam 110 ...
Chí 1997 male 110 ...
Võ Lê Thạnh Hiếu 2006 male Việt Nam 110 ...
Phuong Pham 1997 female VietNam 110 ...
lưu duyên 2003 female VIỆT NAM 110 145
hanae fadli 2001 female maroc 110 ...
Himanshu Bhagat 1999 male Indian 110 ...
Bbbbbb 1992 male 110 ...
Lê Thị Lan 1998 female Việt Nam 110 ...
Duong Trang 2004 male Vietnam 110 ...
ugygcue jhuek 2000 male usa 110 ...
ưèghj 1992 male vn 110 ...
Hi 2010 male 110 ...