High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
rứgtrỷ 2010 male regfdg 110 ...
Robert Carcamo 1993 male US 110 ...
Tam Nghien 2000 female Vietnam 110 120
Đỗ Gia Linh 2002 female Vietnam 110 150
Burak Demiroz 1989 male Turkey 110 ...
Khánh Hoà 2005 female Đức Hợp Kim Động Hưng Yên 110 ...
Kookie 2006 female Việt Nam 110 120
Lê Hữu Độ 1999 male Việt Nam 110 ...
Pedro M. Salcedo 1993 male United States 110 ...
Nguyễn Thị Ngọc Anh 2003 female Việt Nam 110 ...
Trần Ngọc Phương Thùy 2003 female Vietnam 110 ...
Nguyễn Hải Trung 1997 female VietNam 110 120
John Romero 1991 male United States 110 ...
Tham Nguyen 1990 female Viet Nam 110 ...
Nhi 2000 female Vietnam 110 ...
nánkdhns 2010 male viet nam 110 ...
Lư Thị Ngọc Tiền 2000 female Việt nam 110 115
Joann Lim 2009 male Singapore 110 ...
Lê Trúc 1999 female Việt Nam 110 ...
Sanjida pathan 1996 female India 110 ...
nguyễn thị thu hiền 1998 male việt nam 110 ...
Minh Nghia 1987 female Vietnam 110 ...
Trần Minh Hiếu 1999 male Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 110 ...
Valerie 1993 female United States 110 ...
nonam 2003 male England 110 ...