High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
thi huong anh tran 1995 female vietnam 105 ...
Nguyên thi minh nguyet 2001 male 105 ...
Nguyễn Thái Dương 2008 male Việt Nam 105 ...
Đạt Quang Phong 1998 male Việt Nam 105 ...
Le hoang yen nhi 2003 female Vietnam 105 130
vanh 1999 male vietnam 105 ...
Phương Anh 2001 female Việt Nam 105 155
Trần Thị Nga 2002 female Viet Nam 105 ...
Phí Thị Thùy Linh 1999 female Vietnam 105 150
Pivemon 2005 male Vietnam 105 ...
Chu phương uyên 2003 female Việt nam 105 140
Vũ Hoàng Vy 2010 male 105 ...
Cao hà 1996 male japan 105 ...
hoang do van 1994 male vietnam 105 ...
Taylor Sừit 2005 male VietNam 105 ...
tùng 2000 male việt nam 105 ...
Oanh Thư 2002 female 105 ...
Tu uyen 2003 female HoChiMinh 105 ...
cxvxcv 2010 male vietnam 105 ...
Chung 1986 female Viet nam 105 ...
Nam 1997 male Việt Nam 105 ...
Dang Mai Hue 2003 female Viet Nam 105 ...
Minh 1984 male Đà nẵng 105 ...
linh diệu 1993 female Vietnam 105 ...
Nguyệt Hà 2003 female Vietnam 105 ...