High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
nguyễn hải anh 2004 female việt nam 55 150
Harsh bhadani 2005 male India 55 ...
đỗ trịnh vân anh 2002 female Hải Dương 55 ...
hbv 2010 male califonia 55 ...
Ggsbny 2010 male Viet 55 ...
kien 2010 male 55 ...
James 1982 male Usa 55 ...
ARSHID AHMAD BHAT 1992 male India 55 120
Nguyên thi lan 1995 female Viet nam 55 ...
nguyên to ny 2008 male việt nam 55 ...
thảo 2005 male Đak lak 55 ...
Ben Robert 1996 male USA 55 ...
Vo hong tuyen 2004 male Vietnam 55 85
Mai Huyền Trang 2007 female Việt Nam 55 ...
bsbjdjskskkk 2010 male việt nam 55 ...
Muzamil Sheikh 1986 male Pakistan 55 ...
Lê Bảo Liên 2000 female Vietnam 55 ...
minh chau 1999 male vietnam 55 ...
tttetgeeg 2007 male NO 55 ...
gukiu56t 2004 male viet nam 50 ...
Nguyễn Hạ Vy 2004 female Việt Nam 50 ...
Nguyên mạnh Cương 2010 male VietNam 50 ...
Phạm uyên nhi 2007 female Việt nam 50 ...
nông việt anh 1995 male việt nam 50 ...
L 2010 male Bb 50 ...