High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Сенькевич Злата Юрьевна 2010 male Belarus 45 ...
Phạm Hồng Dương 2010 male Việt Nam 45 135
lisa 2010 male ietnam 45 ...
John 2010 male 45 120
S.kamalika 2009 female India 45 ...
Rent 1984 male Usa 45 ...
Bùi Ngọc Hân Di 2007 female Viet Nam 45 ...
mariya 2010 female pakistan 45 ...
Thi La Cu 2010 male VietNam 45 ...
Đặng Trần Phong Phú 2006 male VIETNAM 45 ...
thu 2004 male kontum 45 ...
mai hai 2010 male viet nam 45 ...
Nguyễn Uyên Nhi 2007 female Việt Nam 45 120
Dhfhfh 2010 male Vietnam 45 ...
nguyễn trung bằng 2005 male việt nam 45 ...
Huuhanh 1985 female Việt Nam 45 ...
Giovanny 1980 male ColomBia 45 ...
A 2010 male A 45 ...
sadasd 2010 male asdasd 45 ...
Huynhvanhiep 2010 male Việt nam 45 ...
oo 1961 male australia 45 ...
Sa 2010 male United Kingdom 45 ...
Faisal Mazmin Bin Mahmood 1975 male Malaysia 45 ...
Nguyen do thao nguyen 1993 female Viet nam 45 ...
Đinh Hoàng Phương Thảo 2005 female Việt Nam 45 130