High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
bạch ngọc nhi 2002 female Việt Nam 45 150
Nguyễn Đàm Uyển Nhi 2004 female Việt Nam 45 ...
Fs 2007 male India 45 ...
Nguyễn Trần Mỹ Nghi 2008 male 3/1/2006 45 ...
FARHAN ali 1984 male Pakistan 45 ...
Pavab 2001 male India 40 ...
Mai Diễm Phương 2006 female Việt Nam 40 125
gyyygu 2010 male vn 40 ...
marselinus sil paga 1978 male indonesia 40 145
Hoàng Minh Công 2010 male viet nam 40 ...
dwyte 2008 male usa 40 125
Ksbbs wkw kw 1999 male Hồ hà 40 ...
bcbcbbc 2008 male azerbaitzan 40 ...
Lori Sue Abner 1974 female United States 40 ...
Mae Dela Cruz 1996 female Philippines 40 150
trường 2010 male 40 ...
GALE 1956 female USA 40 ...
Hoàng Thanh Sơn 2007 male Vietnam 40 ...
An My 2002 female Việt Nam 40 ...
Nam 1996 male vn 40 ...
Ni 1995 male 40 ...
Vương Văn Đông 2006 male Thuận An-Trạm Lộ-Thuận Thành-Bắc Ninh 40 ...
lê thị yến nhi 2007 female Việt nam 40 ...
Quan 2010 male Viet nam 40 ...
Joyce Augustine 1991 female Dominica 40 ...