High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Vo thi nhu phuong 2000 female Viet nam 65 ...
dung 2010 male vietnam 65 ...
Mai Duy Linh 2010 male Việt Nam 65 ...
А 2001 male Т 65 ...
truong vo bao nhu 2007 female viet nam 65 115
Fatema Aliasger patanwala 2005 female India 65 ...
trần trương ngọc hân 2005 female việt nam 65 120
Quảng 2001 female 65 ...
Hiya 2006 female Ahmedabad 65 85
Phùng Hải Linh 2008 female Vietnam 65 ...
NGUYEN THI LAN NHI 1974 female VIET NAM 65 ...
Nguyễn Mai Phương Thúy 2008 female Cdjkejdjd 65 ...
htn 2010 male yl 65 ...
Ariel na 2010 male Vietnam 65 ...
nguyễn linh chi 2003 male việt nam 65 ...
e 2003 female United States 65 ...
Đặng Vũ Trung Thành 2006 male Việt Nam 65 ...
Bustamante, Benz A. 1999 male Philippines 65 165
heinze 2003 female thai 65 ...
Surayya 1999 female India 65 ...
Nguyễn Thị Huệ 1993 male D 65 ...
Strawberry 2004 female Việt Nam 65 ...
Mark romans 1996 male Italy 65 ...
Phạm Minh Đức 2008 male vietnam 65 ...
Chinki 1994 female India 65 145