High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Miha 2006 male Slovenija 40 110
Tommy b 2010 male france 40 ...
Nguyễn Thị Thanh Huyền 2006 female Việt Nam 40 ...
Phạm Đức Trung 2010 male Vietnam 40 ...
sdfarfqewrtf 2010 male edwewe 40 ...
Nguyen Ho Bao An 2002 female Viet Nam 40 105
Kim thị kiều loan 2002 female Việt nam 40 ...
Gouravmehta 1984 male India 40 ...
ho thi hong ngoc 2006 male 40 ...
Thi no 2010 male Bacninh 40 ...
Đào Nguyên Anh 2008 female Việt Nam 40 ...
fghfgjn 2010 male Berlin 40 ...
Nguyễn Văn Luân 1995 male ómdfjdgn 40 ...
Nhat anh 2005 female 11/9 40 ...
Salmara 2002 female Bogor 40 ...
erdf 2010 male ssf 40 ...
Thảo ly 2002 female Việt Nam 40 ...
Yeh Minqi 2005 male 40 ...
Violet crimson 2005 female Vietnam 40 115
huogn 2010 male Việt Nam 40 ...
hfh 2010 male j 40 ...
Bill Michaels 1998 male USA 40 ...
Nguyễn Minh Tâm 2010 male Việt Nam 40 ...
Tran Thi Thuy Kieu 1992 female vietnam 40 ...
quang 2010 male Việt Nam 40 ...