High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
luong ngoc minh 2009 female VN 85 ...
Ankush saban kalita 2003 male India 85 ...
Nguyen thi quyen 1981 female Viet nam 85 ...
Phạm Tấn Hưng 2004 male Vietnamese 85 ...
Trịnh Ngân Hà 2004 female Việt Nam 85 ...
Vũ Thùy Nhung 2000 female Vietnam 85 ...
Ankush saban kalita 2003 male India 85 ...
chau 2005 female việt nam 85 ...
thành 2010 male viet nam 85 ...
No 2010 female Usa 85 ...
Phan Ca Bao Ngoc 2004 female Vietnam 85 ...
Hung 2010 male Việt Nam 85 ...
Luong Anh 2008 female Vietnam 85 ...
B GANGA LAXMI 1996 female India 85 ...
Yyy 2010 male Nigeria 85 ...
Nguyễn Khánh Linh 2007 female VietNam 85 ...
Zerlie ann j. Gilbert 2005 female Philipines 85 ...
Mai Cẩm Ly 2002 male 85 ...
Hồ My 2003 female Việt Na, 85 160
Swathi 2002 female India 85 ...
Triết Nam Nam 2006 male Việt Nam 85 ...
Vu Quang Toan 2006 male vite nam 85 115
Xjc 2010 male Jcjg 85 ...
Belen pangilinan 1969 female Philippines 85 145
Trần thị như ý 2001 female việt nam 85 ...