High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Lemaianh 2003 male Vietnam 85 ...
pham nhat minh 2008 male viet nam 85 ...
tu thuc 1988 male vietnam 85 ...
Nguyễn ngọc thái vượng 2008 male Việt Nam 85 165
Huỳnh Hoàng Trân 2005 female việt nam 85 ...
Phương Phương 1998 male Vietnam 85 ...
Nguyen My 2008 female Việt Nam 85 105
Nguyễn thị sen 2001 female Việt nam 85 ...
Thuy An 1985 male Viet Nam 85 ...
omar 1993 male Jordan 85 ...
Justin beiber 2006 male Vietnam 85 ...
Yadavi Bhatia 2008 female Canada 85 125
Tram 2004 female Việt nam 85 ...
,ssdnjke 2010 male viet nam 85 ...
Lê Đình Long 2007 male Việt nam 85 ...
Nguyễn Minh Ngọc 2004 female Viet Nam 85 130
dung 2004 female viet nam 85 ...
Emerald Avaitor w6j8 2007 female Mexico 85 ...
Nguyen Huu Liem 2007 female Vietnam 85 ...
Nguyễn Hoàng Linh 2008 female Vietnamese 85 ...
Bui Duy Tung 2007 male VietNam 85 ...
Sai shreshta 2009 male india 85 140
Tran thi thuy kieu 1986 female Viet nam 85 ...
Võ mỹ phượng 2005 female Việt nam 85 140
Shan Phyo 2000 male Myanmar 85 ...