High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Hoàng Bùi Uyên 2005 male Việt Nam 60 ...
Moha 1990 male Jordan 60 ...
ht 1993 female thiland 60 ...
Như Ý 2008 female Việt Nam 60 ...
Planinic Nikolina 1981 female BiH 60 ...
Đào phương bảo duy 2006 male Việt Nam 60 ...
TST Official 2003 male Việt Nam 60 ...
A 2010 male D 60 ...
Cao Võ Thục Oanh 2007 female Việt nam 60 ...
Uv 2010 male India 60 ...
Brandon Miller 1976 male United states 60 ...
vo phuoc huy 2010 male viet nam 60 ...
Đào Tuấn anh 2007 male viet nam 60 115
Nguyen thi hong thuy 2005 female Viet nam 60 ...
câu giờ 1995 male Việt Nam 60 ...
Như nguyễn 2004 female Việt Nam 60 ...
Ta Hong Hai 2003 male Viet Nam 60 ...
Triệu Vân nhat 2001 male Vietnam 60 ...
Somu Reddy 2003 male india 60 105
K 1993 male Hcm 60 ...
JSON duy 1988 male Việt Nam 60 ...
May 2001 male Vietnam 60 ...
Millicent White 1962 female Turks & Caicos 60 120
Riyan 2002 female India 60 125
chhedan pathak 1980 male India 60 ...