High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Tan 1998 male Viet nam 85 ...
Nhat Huy Nguyen 2008 male Vietnam 85 ...
tạ trúc thanh thư 2008 female vietnam 85 ...
Châu Nguyễn 1999 male Việt Nam 85 135
Anitha v 1982 female India 85 ...
yu 2001 male usa 85 ...
Nguyen Thi Hong Ngan 2004 male Viet Nam 85 ...
haha 2001 male vietnam 85 ...
Nguyễn Phương Linh 2005 female vietnam 85 155
Toàn 2002 male Nam Định 85 ...
Thiên Nam 2010 male Việt Nam 85 ...
Nguyễn Thị Thủy 1997 female Việt Nam 85 ...
Tina 1976 female Luxembourg 85 ...
Nhật Huy 1996 male viet nam 85 ...
Mayur mandulkar 2002 male India 85 ...
Thùy Linh Phạm 2003 male Vietnam 85 ...
Phạm Chí Công 2010 male Việt Nam 85 ...
j 1998 female cn 85 ...
Mansha 2003 female India 85 ...
Mai Ngân Hà 2009 female Việt Nam 85 ...
Võ Thị Lê Linh 2005 female Việt Nam 85 ...
Denise 1978 female US 85 ...
Bùi Quang 2003 male Việt nam 85 ...
Linhlunhlinh 2000 male Vietnam 85 ...
jumbo 1994 female India 85 ...