High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Rudi Manteghi 1954 female GB 90 ...
Phạm Văn Thành 2010 male 90 85
Huy tran 2000 male Việt Nam 90 ...
fgtfh 1998 female aughgf 90 ...
trương lê bảo ngọc 2008 male việt nam 90 ...
Pwint 1997 female Myanmar 90 ...
Hồ Thi Thùy Vân 2008 female Việt nam 90 ...
phạm ngọc anh 2004 female việt nam 90 140
fjfhdtyfg 2010 male gcgjc 90 ...
Nguyễn Lê Thảo Tâm 1998 female Viet Nam 90 ...
Hương hà 1995 female Việt nam 90 ...
Phong 1996 male Việt Nam 90 ...
Lê Ngọc Mỹ 2006 female Hà Nội 90 ...
Phan Trần Trọng Nghĩa 2007 male Vietnam 90 ...
Phuong 1991 female VietNam 90 ...
trần khanh 2008 female việt nam 90 ...
Bùi ngọc sơn 1998 male Việt nam 90 ...
Tran Thuy Ha 2004 male Vietnam 90 ...
fetgryr 2010 male dsdsds 90 ...
trình mỹ duyên 2005 male viet nam 90 ...
Gary_harper 1978 male Usa 90 115
Hoàng CongMuon 2010 male Vietnam 90 ...
Võ thị kim ngân 2002 female Việt nam 90 150
Kaylee 2010 male Viet nam 90 ...
Ha thi hong ngan 1986 female Viet Nam 90 ...