High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Gorge we 2010 male Vietnam 50 ...
Đinh công lí 2003 male Việt nam 50 ...
Đào Thanh Hiền 2006 female Việt Nam 50 ...
lê anh tuệ minh 2007 female việt nam 50 ...
Alok pattayat 2004 male India 50 ...
duan 2010 male nnf 50 ...
thanh lam nguyen 2007 female lang son 50 ...
vo minh hĩue 2007 male Việt Nam 50 ...
rtf 2009 male viet nam 50 ...
Dillon Barrass 2003 male United Kingdom 50 ...
Divyansh choudhary 2010 male INDIA 50 ...
Mai Diễm Phương 2006 female Việt nam 50 ...
Toàn 1999 male Việt nam 50 ...
Bùi thị thơ 1989 female Việt nam 50 ...
Mohammed Waleed Gassas 1989 male ksa 50 ...
Diya goswami 2003 female India 50 ...
đỗ anh minh 2009 female việt nam 50 ...
Adam 1996 male Nigeria 50 ...
nhi 2004 male viet nam 50 ...
Nguyễn Tấn Phát 2007 male Viet Nam 50 ...
Atiya 1989 female 50 ...
ff7tuyuy8 2010 male vvgh 45 ...
Emma Liew 1953 female Singapore 45 150
fhcbcvf 2010 male gffgg 45 ...
Thy 2010 female 45 ...